SAMOJEDOPPDRETT I TROMSØ | SAMOYEDBREEDING IN TROMSØ

VELKOMMEN | WELCOME

*Text in English further down on the page.

Om Urban Natives: 

Urban Natives er et lite oppdrett av Samojedhund. Hos kennel Urban Natives ønsker vi å avle frem sunne, rasetypiske hunder. Vår visjon er å få frem individer som fungerer både i familiehjemmet, på fjellet og i utstillingsringen. Det er viktig for oss at samojeden er en brukshund med sine behov, samtidig som at det er en ypperlig familiehund så fremt hunden får riktig mengde mosjon. Selv driver vi med hundeutstilling, noe som er et viktig verktøy for å kunne avle rasetypiske individer.

Våre hunder lever sammen med oss som familiemedlemmer. Dette innebærer hundehår overalt, potemerker på gulvet og en sunn mengde kaos. Selv om hundene lever med oss som familiemedlemmer så er de hunder og har forventninger til oppførsel. Når vi er inne er vi rolige og kontrollerte.

Julia Sofie Sørum Bjørklund, innehaver:

Jeg er en 19 år gammel jente, som har drevet med hund hele livet. Samojedhunden har vært min store kjærlighet i hundeverden, og min mor har hatt samojed siden hun var ung. Selv fikk jeg min første helt egne samojed i en alder av 15 år, en tispe med navn Floyd (NUCH Snødehulens Vakre Tundra). Jeg har hatt en lang karriere innen sporten juniorhandling, og har en merittliste som innebærer norsk mester 2015, 2016, 2017 og 2018, årets juniorhandler 2016, 2017 og 2018, nordisk mester 2016 både lag og individuelt, og har vært blant topp 10 på både europamesterskap og verdensmesterskap. Jeg har gjennom min karriere vært opptatt av å ha kjennskap til hundenes egentlige bruksområde, og har kjørt slede, drevet med snørekjøring og gått på kløvturer med familiens samojeder.

Til valpekjøpere:

Om du ønsker deg en samojed fra Urban Natives er det et par ting som er meget viktig for meg. Valper som selges fra min kennel skal gjennom enkelte helseundersøkelser. Dette er både for hundens, valpekjøpernes og kennelens beste. Ved å undersøke helsen til din hund, kan du forebygge skader som kan korte ned hundens liv, og du kan også oppdage ting som kan påvirke hvordan du forer og mosjonerer din hund. For meg vil helseresultater på valpene jeg selger påvirke videre avlsarbeid, ettersom jeg ikke vil avle på hunder som gir syke avkom. Når jeg selger en valp vil jeg legge til et depositum som betales tilbake så straks hunden er sjekket for de sykdommene jeg ønsker at dere sjekker for. Helseresultater er også et krav dersom dere ønsker å ha valper på deres hund.

Som oppdretter er jeg behjelpelig ikke bare i overgangsfasen fra valp til voksen, men gjennom hele livet til deres hund. Jeg ønsker å ha et godt forhold til mine valpekjøpere, så jeg kan være innblandet i store avgjørelser som evt. valpekull. For å kjøpe valp fra Urban Natives må dere svare på noen spørsmål på e-post, og dersom dere kommer gjennom det første nåløyet, vil dere bli kontaktet for et personlig møte.

Hundeutstilling:

Jeg håper selvsagt at valpekjøpere vil prøve seg på hundeutstilling, men dette er ikke et krav. Så lenge hunden får leve et sunt og aktivt liv, er det nok for meg som oppdretter. Dersom du/dere ønsker å prøve dere på utstilling, er jeg mer enn glad for å hjelpe med pelsstell, tips og forberedelser før utstilling. Om du får en valp som virker veldig lovende for utstilling, blir jeg trolig å spørre om jeg kan låne med meg hunden til utstilling, og da tar jeg ansvar for pelsstell og frakt til utstillingen.

About Urban Natives:

Urban Natives is a small breeding of Samoyeds. At Urban Natives, we aspire to breed healthy breed-typical dogs. Our goal is to breed dogs that work both in a family home, in the mountains and in the show ring. It is important to us, that the Samoyed is a working dog with its needs, but also a perfect family-dog as well as it gets the activity it needs. Our dogs go to dog shows, which is an important tool in breeding Samoyeds that are of the correct type.

Our dogs live together with us as family members. This does involve dog hair everywhere, paw prints on the floor and a healthy amount of chaos. Although our dogs live inside with us, they are treated like dogs, and we expect them to be calm while in the house.

Julia Sofie Sørum Bjørklund, breeder:

I am an 19-year-old girl, who has been working with dogs my entire life. The Samoyed has been my biggest love in the dog world, and my mum has had Samoyeds since she was young. I got my first «Sammie» when I was 15 years old, a bitch named Floyd (N UCH Snødehulens Vakre Tundra). I have a long history within the sport junior handling, and have had achievements such as Norwegian champion 2015, 2016, 2017 and 2018, junior handler of the year 2016, 2017 and 2018, Nordic champion both team and individual competition, and have been shortlisted in top 10 at both Nordic, European and world championship. Throughout my career, I have been interested in the dog's history and their earlier purpose. Because of this, I have been sledding, skiing and letting the dogs carry saddlebacks with our Samoyeds.

To puppy buyers:

If you want a puppy from Urban Natives, you should know a few things. Puppies sold from my breeding have to be tested for certain health issues. This is for both the puppy, the owners and me, the breeder. By testing your dog for health problems, you have the possibility to detect issues early enough to prevent problems later on in the dog's life. For me, the health results will guide me in further breeding, as I will not breed dogs that are sick, or make sick puppies. When I sell a puppy, there will be a deposit, which will be refunded as soon as the health tests have been taken. These health results are also important if you want to breed your dog.

As your breeder, I am not just available the first year after the puppy is sold, but your dog's entire life. I wish to have a close relationship with all my puppy buyers so I can guide and advise you in big decisions about your dog. To buy a puppy from Urban Natives, you must answer some questions over e-mail, and if you are potential puppy buyers, you will be contacted for an in-person meeting.

Dog shows:

I do hope that some of my puppy buyers will be willing to try dog shows, but this is not required. As long as the dog lives a healthy, happy and active life, that is good enough for me. If you do want to try dog shows, I am more than happy to help you with grooming, tips and tricks as well as preparations before the dog show. If you are sold a puppy that I see potential in, I might ask to take him/her to a dog show. In this case, I will take full responsibility for the dog during the trip/dog show. 


Nyttig informasjon | Important Information

Under finner du tre lenker. Den første til norsk polarhund klubb sin hjemmeside, den andre til norsk kennel klub sin hjemmeside og den tredje til et skjema som må fylles ut for å kunne kjøpe valp hos oss.

Below you will find three links. The first one to the Norwegian polardog clubs website, the second to the Norwegian kennel clubs website and the third to a form that must be answered to buy a puppy from us.